Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Geen vergunning voor moskee in Oostende

Geen vergunning voor moskee in Oostende

Nieuws
01/02/2018

De aanvraag betreft een functiewijziging van handelspand met woning naar gebedsruimte met woning in de Frère-Orbanstraat in Oostende.

Onvoldoende duidelijkheid

De vergunning werd geweigerd omdat de deputatie van oordeel is dat de locatie niet geschikt is als gebedshuis: er is momenteel nog onvoldoende duidelijkheid over het aantal bezoekers waardoor er geen garanties zijn over de bestaande en toekomstige mobiliteitsdruk op het openbaar domein en over mogelijke geluidshinder.

De aanvrager spreekt zelf van maximaal 75 bezoekers. In het dossier is er echter sprake van een capaciteit van meer 200 personen. In de huidige aanvraag wordt er geen enkele parkeerplaats op eigen terrein voorzien en zijn er ook te weinig fietsenstallingen. Bovendien kent de omgeving nu al een grote parkeerdruk. Het huidige ontwerp overschrijdt op die manier de draagkracht van de omgeving. De deputatie is dan ook van oordeel dat er een andere locatie voor een dergelijk gebedshuis dient gezocht te worden.

Ook stad Oostende niet pro

Het college van burgemeester en schepenen van Oostende verleende eerst wel een vergunning onder voorwaarden, maar trok die later opnieuw in, toen bleek dat er veel meer mensen dan aangevraagd de gebedsruimte zouden gebruiken.

Bekijk ook

Auteurs: 

Operatie Oeganda, binnenkort op Focus en WTV