Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ieperse Sint-Maartenscholen kopen campusgrond aan

Ieperse Sint-Maartenscholen kopen campusgrond aan

Nieuws
14/06/2019

"De nieuwe campus van 11 hectare zal bestaan uit de gronden van het VTI en de 7 hectare landbouwgrond, die we nu aankopen", zegt Matthias Archie, coördinerend directeur van Sint-Maartenscholen Ieper. "Het nieuwbouwproject bestaat uit een nieuwe sporthal, administratief hoofdgebouw, leslokalen, publiek gebouw met didactische kapsalons, restaurant, schoolwinkel en grote recreatiezone, die buiten de schooluren ook publiek toegankelijk zal zijn. Het gaat dus om een nieuw groen stadsdeel in het noorden van Ieper."

Mobiliteit

De nieuwe campus centraliseert 2.400 leerlingen en een 400-tal personeelsleden uit de 2de en 3de graad van de katholieke secundaire scholen, waarvan de meeste zich nog in het stadscentrum bevinden. "De campus zal dus een grote impact hebben op de mobiliteit. We willen dat onze leerlingen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar de campus komen. Samen met de bevoegde partners zorgen we daarbij voor de nodige infrastructuur."

Buurtbewoners

De provincie start in het najaar met de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad langs de Vrijbosroute in Ieper en Langemark-Poelkapelle voor dagelijkse verplaatsingen naar school of het werk. "Het huidige fietspad vanaf het station stopt nu aan de Augustijnenstraat bij het VTI, maar wordt doorgetrokken langs de campus tot over de Noorderring richting Langemark-Poelkapelle", aldus Archie. "Het gemotoriseerd verkeer kan terecht op een nieuwe parking aan de Veurnseweg en niet meer aan de Augustijnenstraat, waar ook woonwijken liggen. Zo wordt overlast voor de buren beperkt." Er wordt een mobiliteitseffectenrapport opgemaakt voor regio rond de campus. In het najaar worden de buurtbewoners bevraagd en geïnformeerd via een buurtvergadering. De oplevering van de nieuwe site gebeurt ten vroegste binnen 5 jaar. Wat er in de toekomst met de sites van het College en Immaculata gebeurt, is nog niet bekend.

Auteurs: 
Thijs Pattyn