Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Poperingenaars vullen stadsenquête in

Poperingenaars vullen stadsenquête in

Nieuws
11/09/2019

Die tendensen vormen de basis voor de komende bewonersplatforms en inspraakavonden.

De enquête peilde enerzijds naar de mening van de bevolking op enkele concrete stellingen:

 • Voor de Vroonhofsite antwoordden meer dan 400 respondenten positief op de vraag of het stadsbestuur het potentieel van de Vroonhofsite met twee handen moet aangrijpen en op lange termijn middelen moet voorzien.
 • Op de vraag of het stadsbestuur beter overschakelt naar afvalcontainers in plaats van restafvalzakken, antwoordde de overgrote meerderheid – 308 respondenten - positief.
 • 359 van de respondenten wil de openbare verlichting gedeeltelijk gedoofd zien.
 • 376 respondenten vinden het evenementenaanbod voldoende; 334 vinden het aanbod aantrekkelijk.
 • Op gebied van Informatie aan de bewoners vinden 327 respondenten dat het stadsbestuur voldoende informeert over haar dienstverlening; 187 vinden dat het stadsbestuur de bevolking voldoende betrekt bij haar beleidskeuzes.

Anderzijds vroeg het stadsbestuur ook aan de bewoners om in de enquête aan te geven welke thema’s zij tijdens de inspraakvergaderingen behandeld willen zien. De respondenten schikten daarvoor de thema’s in volgorde van belangrijkheid. Volgende thema’s liggen de bewoners nauw aan het hart:

 • Duurzaamheid & openbare verlichting
 • Publieke ruimte & afval
 • Mobiliteit & parkeren
 • Ontmoeten & evenementen
 • Wonen
 • Inspraak & participatie

Met die thema’s gaat het stadsbestuur aan de slag tijdens haar inspraakronde. De resultaten van de concrete stellingen dienen als kapstok om de gesprekken te starten.
In de deelgemeentes verloopt de inspraak via de bestaande bewonersplatforms. Voor de vier inspraakvergaderingen in het centrum werkt het stadsbestuur met loting: 1000 Poperingenaars krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging in de bus om aan een van de inspraakavonden deel te nemen.

Auteurs: 
Redactie