Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincieraad keurt advies in stikstofdossier unaniem goed

Provincieraad keurt advies in stikstofdossier unaniem goed

Nieuws
23/06/2022

Dat het hele stikstofdossier in een landbouwprovincie als West-Vlaanderen gevoelig ligt, kan niet verbazen. Eén derde van de Vlaamse landbouw is West-Vlaams. Met veel kippen- varkens- en rundveehouders. Minder stikstof betekent minder dieren en dus gevolgen in de landbouwindustrie. In de motie vraagt de raad dat iedereen zijn rol speelt. Gedeputeerde van Landbouw Bart Naeyaert: "Wij vinden dat alle sectoren hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Naast landbouw ook industrie en transport. Stikstof valt neer in de natuur, de oorsprong doet er niet toe. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen."

De provincie vraagt ook een juiste financiële steun, bijvoorbeeld voor landbouwers die hun varkensstapel met 30% zien verminderen. En juiste meetinstrumenten. "Je moet dat op een correcte manier kunnen meten. Ook belangrijk is dat bedrijven nog ontwikkelingsruimte krijgen. Rekening houdend met die reductie van stikstof. Want als je moet rekening houden met het energievraagstuk, het klimaatvraagstuk, dierenwelzijn enzovoort, dan moet je dat ook kunnen."

In ons provinciaal magazine Boeverbos gaan we hier vanavond dieper op in, na het nieuws.

Auteurs: 
Redactie