Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Meeuwenteam nu ook in Blankenberge

Meeuwenteam nu ook in Blankenberge

Nieuws
09/04/2021

Meeuwen en de zee. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch blijven ze jaarlijks wel eens voor hinder zorgen, zeker in deze periode waarin ze weer beginnen te broeden. Dat betekent dat ze in groten getale nesten maken op daken van gebouwen. Lawaaihinder in de vroege uurtjes, bevuiling door uitwerpselen, opengepikte vuilniszakken en (schijn)aanvallen zijn daar enkele onprettige gevolgen van. Het Lokaal Bestuur Blankenberge zet volop in op bestrijding en roept de hulp van het Meeuwenteam in.

Jurgen Content, schepen van Milieu: “Vanaf dit jaar werkt het bestuur samen met het Meeuwenteam van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC Oostende). Ervaar je hinder? Heb je een vermoeden van nestvorming? Dan kan je online, via het e-loket, een melding maken via www.blankenberge.be/aanvraag-interventie-meeuwen.

Het meeuwenteam komt indien nodig bij je langs, geeft tips en zoekt naar een duurzame oplossing. De brandweer contacteren is vanaf nu dus verleden tijd, die willen we met dit project zoveel mogelijk ontlasten.”

E-loket

Toch gaat de oproep van Blankenberge ook gepaard met een waarschuwing. "Weet dat meeuwen een beschermde diersoort zijn. Als burger is het dus verboden om zelf nesten weg te nemen, eieren te vernietigen of de meeuwen te verjagen. Van zodra er jongen in het nest aanwezig zijn, mag er niet meer tussengekomen worden. Voortaan maak je dan een melding voor een interventie van het meeuwenteam via het e-loket."

“Het voordeel om via het e-loket te werken is dat het vooral snel werkt. De info die je als aanvrager moet indienen is onmiddellijk volledig doordat je enkele verplichte velden moet invullen. De interventies zijn ook volledig traceerbaar, op die manier kunnen we locaties waar veel overlast is goed in kaart brengen en kunnen we gerichte acties op poten zetten. Ben je een digibeet? Dan kan je nog altijd even contact opnemen met de dienst Milieu van het Lokaal Bestuur”, meldt Content.

Preventie en interventie

Het meeuwenteam zet sterk in op preventie. Mensen zullen erop gewezen worden dat ze ook zelf verantwoordelijkheden hebben om meeuwennesten te voorkomen. Op dat vlak geeft het team het nodige advies. Zo kan je bijvoorbeeld zélf pinnen of netten spannen om te vermijden dat meeuwen een nest maken op je dak. Netten zijn zowat het meest effectieve middel om eventuele broedplaatsen ontoegankelijk te maken. Het is ook aangewezen om regelmatig je dak te betreden tijdens de maand april en verwijder potentieel nestmateriaal zoals takken, mos en bladeren. Door dit regelmatig te doen, geef je de meeuwen het idee dat de plek ‘onveilig’ is om te broeden. Meer nuttige info vind je via www.meeuwenindestad.be.

Daarnaast is interventie met expertise in het domein een belangrijke pijler van het Meeuwenteam. Zo is het bijvoorbeeld niet opportuun om een nest weg te nemen, want dan begint een meeuw gewoon opnieuw. Een ei weghalen, genereert dat er net méér eieren worden gelegd. Het meeuwenteam zet daarnaast ook in op nep(kalk)eieren. Ze brengen het ook in kaart waardoor ze de nepeieren na het broedseizoen gewoon weer kunnen ophalen. Een ecologisch pluspunt.

Oproep: wil jij straatambassadeur worden? Wil jij je engageren om tijdig een melding te maken van een vermoeden van nestvorming op een dak in jouw straat of buurt waar veel tweedeverblijvers wonen? Zij zijn niet permanent aanwezig en hebben er vaak geen idee van dat een meeuwennest wordt gevormd. Neem dan contact op met de dienst Milieu via T 050 636 450 of via milieu@blankenberge.be.

Genieten

Eigenlijk komt het erop neer dat je zoveel mogelijk moet genieten van de aanwezigheid van de meeuwen in de stad. Ze zijn een belangrijk onderdeel van onze unieke stadsbiodiversiteit én… ze zijn onlosmakelijk verbonden met de kust! In Oostende waar een meeuwenteam al twee jaar aan de slag is, proberen ze de mensen beter te laten samenleven met de meeuwen.

Auteurs: