Nieuws

Onder­zoek toont PFAS-ver­vui­ling aan mili­tair domein Ryckevelde

2022-05-15 00:00:00 - Onderzoek toont PFAS-vervuiling aan militair domein Ryckevelde

Bij het militair domein in het Ryckeveldebos in Beernem zijn er aanwijzingen van PFAS-vervuiling. Dat blijkt uit een onderzoek van OVAM, de Openbare Afvalmaatschappij.

Zowel in de bodem als in het grondwater legde het verkennend bodemonderzoek de chemische stof PFAS bloot. PFAS is een overkoepelende term voor zeer hardnekkige chemische stoffen die onder meer voorkomen in antiaanbaklagen van pannen, maar ook in brandblusschuim. Afhankelijk van de soort PFAS en de mate van de blootstelling kunnen de giftige chemicaliën het immuunsysteem of de lever aantasten en blijven ze lang in het menselijk lichaam rondhangen.

Informatieronde

Samen met OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid organiseert de gemeente Beernem nu een informatieronde voor alle omwonenden. Ook buurtbewoners die net op het grondgebied van Brugge of Damme wonen, zullen aanbevelingen ontvangen. Voor grondiger onderzoek meer duidelijkheid zal kunnen scheppen, krijgen ze het advies om bijvoorbeeld niet met compost te bemesten en vaker hun handen te wassen. Wie zelf groenten en fruit teelt en daarvan wil eten, moet dat ook beperken.

Blusoefeningen

De Belgische marine houdt al tientallen jaren blusoefeningen op het militair terrein aan ’t Maandagse in Beernem. Daardoor waren al enkele keren saneringen nodig. Als reactie op de grootschalige PFAS-verontreiniging door de 3M-fabriek in Antwerpen, riep de Vlaamse overheid gemeenten op om mogelijke risicolocaties van PFAS aan te geven. Beernem liet de site van Defensie onderzoeken en ook het leger zelf zette het gebied op een verdachte lijst.

“OVAM vraagt nu aan Defensie om een bodemdeskundige aan te stellen die de precieze omvang van de vervuiling moet vaststellen met het oog op sanering”, verduidelijkt milieuschepen van Groen Jan Vanassche. Daar kan Defensie wel nog beroep tegen aantekenen, maar Groen Beernem vermoedt dat ze dat niet zal doen.

Robbe Wets