Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vakbonden naar Raad van State tegen privatisering thuiszorgdienst Oostende

Vakbonden naar Raad van State tegen privatisering thuiszorgdienst Oostende

Nieuws
21/01/2022

Eind augustus 2020 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Oostende om de thuiszorgdienst over te dragen naar een private speler, de vzw i-Mens. De Oostendse oppositiepartij Vooruit en de sociale partners dienden een klacht in tegen die privatisering bij de gouverneur van West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Maar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zag geen reden om de beslissing over de privatisering te vernietigen.

(Lees verder onder de video.)

"Vriendjespolitiek"

De Open Vld-minister ging daarmee in tegen een advies van zijn eigen administratie. In dat advies stond dat er geen decretale grondslag is voor de operatie. De administratie adviseerde daarom om het betrokken besluit te vernietigen.

Eerder deze week verdedigde minister Somers zijn beslissing in het Vlaams Parlement. Maar die omstandige uitleg kan de vakbonden niet overtuigen, integendeel. Dat Somers zijn "juridisch spinsel" niet transparant op tafel wil leggen is volgens de vakbonden een teken dat het hier gaat om "platte vriendjespolitiek en het afhandelen van de agenda van de eigen partij".

"De manier waarop de minister zich meent te kunnen bedienen van de prerogatieven van zijn ambten maken hem politiek ongeloofwaardig en hij versterkt ook de antipolitieke sentimenten die leven bij de burger", stellen de bonden in een gezamenlijk persbericht. De vakorganisaties zeggen dat het vertrouwen in de minister "helemaal zoek" is en dat zij daarom "noodgedwongen een verzoek tot vernietiging indienen bij de Raad van State".

Reactie Somers

In een reactie zegt minister Somers dat hij het goed vindt dat de Raad van State zich over de kwestie kan uitspreken. "In de commissie is uitvoerig toegelicht waarom beslist werd om de beslissing niet te vernietigen. De administratie en de klachtindieners beroepen zich op een uitspraak van de Raad van State van meer dan 20 jaar geleden. Ondertussen is het zorglandschap fundamenteel veranderd, er is een Europese richtlijn die de overdracht van personeel regelt, en er is een nieuw woonzorgdecreet", zegt Somers.

De Open Vld-minister wijst er ook op dat de lokale vakbondsafdelingen akkoord zijn gegaan met de voorwaarden voor de overdracht van het personeel. "Het is mijn overtuiging dat de Raad van State de interpretatie van de vakbonden niet zal volgen en anders moeten we de wetgeving aanpassen", besluit Somers.

Auteurs: 
Redactie - Belga