Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Weer tijdelijk akkoord voor visvangst Vlaamse vissers

Weer tijdelijk akkoord voor visvangst Vlaamse vissers

Nieuws
23/03/2021

Ze behouden ook voldoende vangstmogelijkheden voor tong en zeeduivel in visgebieden als de Zuid-Keltische zee. Vlaams minister van visserij Hilde Crevits roept intussen de Europese Commissie en haar collega-ministers op om snel tot een akkoord te komen met het VK om werk te kunnen maken van een definitieve regeling.

"Ik blijf aandringen op een snel akkoord tot het einde van het jaar, maar ook op garanties over het ruilen van quota met het Verenigd Koninkrijk. Het is belangrijk dat onze Vlaamse vissers het hele jaar door voldoende tong, schol en rog kunnen blijven vangen", zegt ze.

Sinds 1 januari kunnen onze Vlaamse vissers verder vissen op tong, zeeduivel, roggen en pladijs, hierover werden eind december tijdelijke afspraken gemaakt die geldig blijven tot 31 maart. Daarnaast was er een akkoord over de toegang tot de 6-12 mijlszone in Britse wateren en de toegang tot die Britse wateren voor een periode van 5,5 jaar. Alle Belgische vaartuigen die toegang nodig hadden tot de 200-mijlszone van het VK, hebben deze ook tijdig bekomen zodat ze hun activiteiten daar dit jaar kunnen verder zetten.

Helft van vis komt uit Britse wateren

"De belangen voor onze Belgische vissersvloot in de Britse wateren zijn zoals bekend groot. Ongeveer de helft van onze visserijproducten komt uit Britse wateren. De Vlaamse vissersvloot is klein met 65 vaartuigen. Tegelijk gaat het wel om rechtstreekse en onrechtstreekse de tewerkstelling van om en bij de 2.500 werknemers. In het kader van het Brexit-fonds is er voor België in 60 miljoen euro voorzien in het voorstel van de Europese Commissie op basis van de situatie van de visserijsector. Binnen België is afgesproken dat deze middelen Vlaanderen toekomene, besluit de minister.

Auteurs: 
Redactie